Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp S.ABC có đáy ABC là tam giác vuông, $AB = BC = a$; SA vuông góc với mp(ABC); $SA = a\sqrt 2 $. Gọi G là trọng tâm của tam giác SAB. Tính khoảng cách từ G đến mặt phẳng (SAC).

1456

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11