Chi tiết câu hỏi

Cho hình lăng trụ đều ABC.A’B’C’ có độ dài cạnh đáy a. Tính khoảng cách giữa hai đường thẳng AB và CC’.

1493

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11