Chi tiết câu hỏi

Cho hình chóp S.ABCD có SA vuông góc với mp(ABCD), đáy ABCD là hình vuông cạnh a, Góc tạo bởi cạnh bên SC với mặt đáy (ABCD) bằng ${30^o}$. Gọi O là giao điểm của AC và BD. Tính khoảng cách từ điểm A đến mp(SBC).

1738

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11