Chi tiết câu hỏi

Một ô tô đi trong 3 giờ được 138km. Hỏi trong 5 giờ xe đi được bao nhiêu ki-lô-mét? (Quãng đường đi tròn mỗi giờ đều như nhau)

217

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3