Chi tiết câu hỏi

Chiều rộng hình chữ nhật là 9cm, bằng $\frac{1}{9}$ chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật.

215

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3