Chi tiết câu hỏi

Chiều dài của hình chữ nhật là 13dm, chiều rộng là 9cm. Tính diện tích hình chữ nhật.

202

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3