Chi tiết câu hỏi

Chiều dài của hình chữ nhật là 90cm, chiều rộng hình chữ nhật là 5dm. Tính diện tích hình chữ nhật.

232

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3