Chi tiết câu hỏi

Mua 2kg quýt và 1kg cam hết 90 000 đồng. Biết giá tiền 1kg quýt hơn giá tiền 1kg cam là 15 000 đồng. Tinh giá tiền 1kg quýt.

229

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3