Chi tiết câu hỏi

Đuôi cá nặng 350 gam. Đầu cá bằng đuôi cá cộng với một nửa thân cá. Thân cá nặng bằng đầu cá cộng đuôi cá. Hỏi con cá nặng bao nhiêu gam

332

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 3