Chi tiết câu hỏi

Trong các khẳng định:
$A \subset A \cup B$
$A \subset A \cap B$
$A \cup B \subset A \cap B$
$A \cup B \subset B$
khẳng định nào đúng?

318

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10