Chi tiết câu hỏi

Trong các khẳng định:
$B\backslash A = B \Leftrightarrow A \cap B \ne \emptyset $
$A \cap B = A \Leftrightarrow A \subset B$
$A \cup B = A \Leftrightarrow B \subset A$
$A\backslash B = A \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset $
khẳng định nào sai?

310

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10