Chi tiết câu hỏi

Trong các mệnh đề:
$A \in A$
$\emptyset \subset A$
$A \subset A$
$A \in \left\{ A \right\}$
mệnh đề nào sai?

326

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10