Chi tiết câu hỏi

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho đường thẳng (d) đi qua A(0 ; – 3) và tạo với chiều âm của trục Ox một góc bằng $135^\circ $.

203

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10