Chi tiết câu hỏi

Cho hình bình hành ABCD có tâm O, biết A(1 ; 2) ; B(0 ; 2) và O(0 ; 0). Tìm toạ độ của điểm C.

309

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10