Chi tiết câu hỏi

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho 3 điểm A(– 1 ; 4) ; B(2 ; 3) ; C(3 ; 1). Tìm tọa độ của điểm D để ABCD là hình bình hành.

501

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10