Chi tiết câu hỏi

Trong hệ trục tọa độ Oxy cho ba điểm A(1 ; - 2) ; C(0 ; 2) và G(2 ; 4). Tìm tọa độ của điểm B để G là trọng tâm của tam giác ABC.

284

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10