Chi tiết câu hỏi

Cho hình thang vuông ABCD có hai đáy là AD = 2a; BC = 4a; đường cao AB = $2{\rm{a}}\sqrt 2 $. Chứng minh rằng hai đường chéo AC và BD vuông góc với nhau.

233

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10