Chi tiết câu hỏi

Cho tam giác ABC với A(3; 1), B(-1; -1), C(6; 0). Tính góc A của tam giác ABC.

173

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10