Chi tiết câu hỏi

Một đoàn tàu có 4 toa đỗ ở sân ga, mỗi toa có ít nhất 4 chỗ trống. Có 4 hành khách từ sân ga lên tàu, mỗi người độc lập với nhau chọn ngẫu nhiên một toa. Tìm xác suất để một toa có 3 người lên, một toa có 1 người lên và hai toa không có người.

374

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11