Chi tiết câu hỏi

Một người bỏ ngẫu nhiên 4 lá thư vào bốn chiếc phong bì đã ghi địa chỉ. Tính xác suất để ít nhất có một lá thư bỏ đúng phong bì của nó.

2006

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11