Chi tiết câu hỏi

Một giáo viên soạn sẵn 20 câu hỏi trắc nghiệm gồm 9 câu dễ, 7 câu trung bình và 4 câu khó. Tính xác suất để giáo viên đó chọn ra được 7 câu để làm kiểm tra sao cho phải có đủ cả 3 loại dễ, trung bình, khó.

376

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11