Chi tiết câu hỏi

Hội đồng quản trị của một công ty gồm 12 người, trong đó có 5 nữ, 7 nam. Người ta muốn bầu ra từ hội đồng đó 1 chủ tịch hội đồng quản trị, 1 phó chủ tịch hội đồng quản trị và 2 uỷ viên. Tính xác suất sao cho trong số 4 người được bầu phải có nữ.

1781

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11