Chi tiết câu hỏi

Đội tuyển học sinh giỏi của một trường gồm 18 học sinh, trong đó có 7 em khối 10, 6 em khối 11 và 5 em khối 12. Hỏi có bao nhiêu cách cử 6 học sinh trong đội đi dự trại hè sao cho mỗi khối có ít nhất 1 em được chọn.

412

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11