Chi tiết câu hỏi

Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(2 ; 3) và I(1 ; -2). Tìm ảnh của điểm A qua phép vị tự tâm I, tỉ số k = 2.

367

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11