Chi tiết câu hỏi

Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm A(-2 ; 5) và I(1 ; 1). Tìm ảnh của điểm A qua phép vị tự tâm I, tỉ số k = -2.

313

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 11