Chi tiết câu hỏi

Một cửa hàng bán được 56 hộp kẹo và hộp bánh, trong đó số hộp kẹo bằng $\frac{4}{3}$ số hộp bánh. Hỏi cửa hàng bán được bao nhiêu hộp kẹo?

460

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4