Chi tiết câu hỏi

Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của mẹ hiện nay.

321

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4