Chi tiết câu hỏi

Mẹ hơn con 27 tuổi. Sau 3 năm nữa tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của con hiện nay.

418

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 4