Chi tiết câu hỏi

There was a wide selection of fruits on the stall: durian, coconut and strawberry.
Có rất nhiều sự lựa chọn cho hoa quả trên quầy: sầu riêng, dừa và dâu tây.

248

Lượt xem

Môn Tiếng Anh Lớp 7