Chi tiết câu hỏi

Cho $M\left( {1;2} \right);N\left( {3; - 1} \right);P\left( {2;3} \right)$. Lập phương trình đường thẳng $\left( \Delta \right)$ đi qua P đồng thời cách đều M, N.

144

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10