Chi tiết câu hỏi

Cho đường thẳng $\left( \Delta \right):3x - 2y + 1 = 0$. Lập phương trình đường thẳng (d) đi qua $M\left( {1;2} \right)$ và tạo với $\left( \Delta \right)$ một góc ${45^0}$.

229

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10