Chi tiết câu hỏi

Trong mặt phẳng toạ độ Oxy, cho điểm $M\left( {2;3} \right)$. Viết phương trình đường thẳng cắt hai trục tọa độ ở A và B sao cho tam giác ABM là vuông cân tại đỉnh M.

189

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10