Chi tiết câu hỏi

Cho đường tròn $\left( C \right):{x^2} + {y^2} - 4x - 2y + 3 = 0$. Lập phương trình đường tròn $\left( {{C_1}} \right)$ đối xứng với đường tròn $\left( C \right)$ qua điểm $E\left( {1;2} \right)$

407

Lượt xem

Môn Toán học Lớp 10