Chi tiết câu hỏi

Hợp chất X có phân tử khối là 160 đvC. Trong đó sắt chiếm 70% khối lượng, còn lại là oxi. Xác định công thức hóa học của hợp chất X.

291

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8