Chi tiết câu hỏi

Hợp chất X có phân tử khối là 160 đvC. Trong đó oxi chiếm 30% khối lượng, còn lại là sắt. Xác định công thức hóa học của hợp chất X.

194

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8