Chi tiết câu hỏi

Hợp chất có thành phần gồm 2 nguyên tố C và O, biết tỉ lệ khối lượng của C và O là 3:8. Xác định công thức hóa học của hợp chất X.

191

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8