Chi tiết câu hỏi

Xác định hóa trị của $Fe$ trong hợp chất $FeC{l_3}$ biết clo hóa trị I .

218

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8