Chi tiết câu hỏi

Một hợp chất gồm 1 nguyên tử nguyên tố M liên kết với 4 nguyên tử H và nặng bằng nguyên tử O. Xác định nguyên tử khối của nguyên tố M

196

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 8