Chi tiết câu hỏi

Nguyên tử của một nguyên tố X có tổng số hạt cơ bản (proton, nơtron, electron) là 82, biết số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22. Xác định kí hiệu hoá học của X

286

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10