Chi tiết câu hỏi

Đồng tự nhiên gồm hai loại đồng vị $_{29}^{63}Cu$ và $_{29}^{65}Cu$ với tỉ lệ số nguyên tử đồng vị tương ứng là 105:245. Xác định nguyên tử khối trung bình của đồng.

227

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10