Chi tiết câu hỏi

Nguyên tử của nguyên tố X có tổng số hạt là 40 .Tổng số hạt mang điện nhiều hơn tổng số hạt không mang điện là 12 hạt .Nguyên tố X có số khối là bao nhiêu?

308

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10