Chi tiết câu hỏi

Tổng các hạt cơ bản trong một nguyên tử là 82 hạt. Trong đó số hạt mang điện nhiều hơn số hạt không mang điện là 22 hạt. Xác định số khối của nguyên tử đó.

320

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10