Chi tiết câu hỏi

Trong dung dịch ${H_3}P{O_4}$ (bỏ qua sự điện li của nước) chứa bao nhiêu ion ?

213

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11