Chi tiết câu hỏi

Hãy cho biết phương trình phản ứng hóa học nào sau đây đúng ?
A. $MnO_4^ - + 3F{e^{2 + }} + 8{H^ + } \to M{n^{2 + }} + 3F{e^{3 + }} + 4{H_2}O$
B.$MnO_4^ - + 4F{e^{2 + }} + 8{H^ + } \to M{n^{2 + }} + 4F{e^{3 + }} + 4{H_2}O$
C. $MnO_4^ - + 5F{e^{2 + }} + 8{H^ + } \to M{n^{2 + }} + 5F{e^{3 + }} + 4{H_2}O$
D.$MnO_4^ - + F{e^{2 + }} + 8{H^ + } \to M{n^{2 + }} + F{e^{3 + }} + 4{H_2}O$

282

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11