Chi tiết câu hỏi

Hòa tan a gam tinh thể $CuS{O_4}.5{H_2}O$ vào 150 gam dung dịch $CuS{O_4}$ 10% thu được dung dịch mới có nồng độ 43,75%. Tính giá trị của a.

277

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 11