Chi tiết câu hỏi

Cho 3,9 gam một kim loại kiềm, tác dụng hết với dung dịch HCl dư thu được 1,12 lit khí hiđro (ở đktc). Xác định tên kim loại kiềm.

222

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10