Chi tiết câu hỏi

Số oxi hóa của kali trong kali nitrat $KN{O_3}$ bằng bao nhiêu ?

438

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10