Chi tiết câu hỏi

Cho các hợp chất: $NaCl$, $MgO$,$CaC{l_2}$. Xác định liên kết trong các phân tử đó.

320

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10