Chi tiết câu hỏi

Loại liên kết nào có bản chất là lực hút tĩnh điện giữa 2 ion trái dấu ?

260

Lượt xem

Môn Hóa học Lớp 10