Chi tiết câu hỏi

Từ “nắng mới” trong câu thơ “Mẹ về như nắng mới/ Sáng ấm cả gian nhà” được hiểu như thế nào ?

271

Lượt xem

Môn Ngữ văn Lớp 3